PALVELUT

METSÄPALVELUT

PUUKAUPPAPALVELUT
Ostamme pystykaupalla seuraavia puutavaralajeja:
- mäntytukki
- kuusitukki
- koivutukki
- mäntykuitu
- kuusikuitu
- koivukuitu
- energiapuu

Hinnoitteluperuste on €/m3

PUUNKORJUUPALVELUT
- Koneellinen puutavaran valmistus
- Puutavaran maastokuljetus

Hinnoitteluperuste €/m3

METSÄN LANNOITUSPALVELUT
- nestemäisen boorin levitys hakkuun yhteydessä, hinnoitteluperuste €/ha
- rakeistettujen metsälannoitteiden maastolevitys, hinnoitteluperuste €/kg

Metsänhoitoon liittyvät
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tilakäynti - ilmainen

Kemera-tukihakemukset
- puukaupan yhteydessä maksuton

Muut asiantuntija palvelut
- tapauskohtainen hinnoittelu

 

 

 

 

JYRSINTÄPALVELUT

PELLONRAIVAUSJYRSINTÄPALVELUT
- uusien suopeltojen jyrsintäraivaus
- viljelyksessä olevien suopohjaisten peltojen kunnostusjyrsintä

 

TURVETUOTANTOALUEIDEN
JURSINTÄPALVELUT
- tuotannossa olevien turvetuotantoalueiden kunnostusjyrsintä

Jysrintäpalvelujen hinnoitteluperuste on €/ha